Justyna Ostrowska

ortodonta

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wydziału lekarsko-dentystycznego z wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce i aktywności społecznej oraz studiów podyplomowych „Estetyka Twarzy”. Współautorka prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich oraz zagranicznych. Od początku pracy zawodowej uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących leczenia ortodontycznego dzieci i pacjentów dorosłych. W swojej pracy zawodowej patrzy na kompleksowe możliwości leczenia pacjenta z uwzględnieniem jego potrzeb omawianych szczegółowo podczas wizyty z planem leczenia.

W trakcie specjalizacji ortodoncji.